Ο Σπόρος

Εναλλακτικό και Αλληλέγγυο Εμπόριο

a

Ο Σπόρος προωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο διακίνησης προϊόντων που έχει σαν στόχο όχι το κέρδος, αλλά την ικανοποίηση των αναγκών μας με διαφορετικό τρόπο. Το ονομάζουμε εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο, γιατί δεν βασίζεται στην εκμετάλλευση και την ανωνυμία που διακρίνει το συμβατικό εμπορικό κύκλωμα. Βασίζεται σε οριζόντιες και ανθρώπινες σχέσεις, στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη, την ανταλλαγή, την αυτονομία.

Ο Σπόρος έκλεισε

Ο Σπόρος έκλεισε, η ιστοσελίδα του θα παραμείνει για λόγους αρχείου στην διεύθυνση sporos.espiv.net.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία