Το κείμενο του βίντεο μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνη: http://kapitalism101.wordpress.com/2008/09/10/consume/