Λόγοι επιλογής του νομικού σχήματος του Σπόρου

Η θερμή ανταπόκριση ανθρώπων εκτός του στενού κύκλου της ομάδας και η δυσκολία συντονισμένης δικτύωσής του κάνει φανερή την ανάγκη για τη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου διακίνησης και επαφής με τον κόσμο σε σταθερή και δημόσια βάση και την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής που θα μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό το εγχείρημα.

Η διαδικασία για την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής και γενικότερα η επαφή της ομάδας με τη γραφειοκρατία ήταν μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία λόγω των περιορισμένων γνώσεων και της μικρής εμπειρίας της ομάδας σε αυτά τα ζητήματα, που αναγκαστικά άφησε κάποια άλλα σημαντικά θέματα πίσω.

Οι λόγοι επιλογής του νομικού σχήματος του συνεταιρισμού είναι ότι εξασφαλίζεται σε ένα σημαντικό βαθμό η κοινή ιδιοκτησία του εγχειρήματος και η δυνατότητα αυτό να μπορεί να συνεχιστεί ύστερα από την απομάκρυνση κάποιων από τους ιδρυτές του. Να είναι δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο αυτόνομο από συγκεκριμένα πρόσωπα. Άλλωστε θα ήταν λίγο δύσκολη η από κοινού διαχείριση του εάν οι ευθύνες για τη λειτουργία του συγκεντρώνονταν σε μία μειοψηφία συγκεκριμένων ανθρώπων.

Το μόνο ίσως μειονέκτημα είναι μία αυξημένη γραφειοκρατία που θα υπάρχει για να ικανοποιεί νομοθετικές απαιτήσεις και ίσως να δημιουργήσει προβλήματα ευλυγισίας του νέου αυτού οργανισμού.