Επίσκεψη στον Αυτόνομο Ζαπατιστικό Συνεταιρισμό Καφέ Ssit Lequil Lum


Ssit Lequil Lum σημαίνει “οι καρποί της μητέρας γης”. Είναι ο νεότερος ζαπατιστικός συνεταιρισμός παραγωγών καφέ και ανήκει στο Καρακόλ του Ρομπέρτο Μπάρριος. Δημιουργήθηκε το 2008 και αποτελείται από 520 ιθαγενείς παραγωγούς τσολ, τσελτάλ και τσοτσίλ. Φέτος εξήγαγε 40 τόνους καφέ σε ευρωπαϊκές ομάδες διακίνησης, 10 από τους οποίους έφτασαν τον Ιούλιο από το λιμάνι της Βερακρούς στον Πειραιά. Ήταν η πρώτη απευθείας εισαγωγή του Σπόρου, σε συνεργασία με τη γαλλική ομάδα αλληλεγγύης στους ζαπατίστας Echanges Solidaires. Ο καφές αυτός φέτος καβουρντίζεται και συσκευάζεται σε μικρό οικογενειακό καφεκοπτείο της Αθήνας σε καφέ φίλτρου και καφέ για μπρίκι.

Το καλοκαίρι δύο μέλη του Σπόρου βρεθήκαμε στα γραφεία του συνεταιρισμού, μιλήσαμε με μέλη του διοικητικού του συμβουλίου και έπειτα φιλοξενηθήκαμε σε μια από τις κοινότητες όπου κατοικούν μέλη του συνεταιρισμού. Μαζί τους επισκεφθήκαμε τα χωράφια με τα καφεόδεντρα, όπου μας μίλησαν για τον τρόπο δουλειάς και για την οργάνωσή τους.

Η καλλιέργεια του καφέ γίνεται υπό σκιά, κάτω από αυτοφυή δέντρα της πυκνής τροπικής βλάστησης σε εκτάσεις που κυμαίνονται από 5 έως 20 στρέμματα. Η συγκομιδή του γίνεται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο, ανάλογα με την περιοχή, τα δενδρύλια του καφέ όμως χρειάζονται φροντίδα όλον τον χρόνο και σε αυτή συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Ο καφές είναι ένα από τα ελάχιστα εμπορεύσιμα είδη και συνεπώς μία από τις ελάχιστες πηγές εσόδων.

Παρόλο που ο καφές καλλιεργείται χωρίς χημικά μέσα, όπως στους υπόλοιπους ζαπατιστικούς συνεταιρισμούς, τα μέλη της Ssit Lequil Lum αποφάσισαν να μην πιστοποιήσουν τον καφέ τους σε κάποιον επίσημο φορέα: “δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα εμπόριο με την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις αλλά με κόσμο αλληλέγγυο που έχει καρδιά για να αγωνίζεται. Όλοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την υγεία των παραγωγών και των κοινοτήτων. Εμείς δεν προσέχουμε μόνο τον καφέ αλλά και τη γη, το νερό και τους ανθρώπους.” Ο συνεταιρισμός σχεδιάζει να εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον ένα εσωτερικό σύστημα πιστοποίησης, με κανονισμούς που θα έχουν φτιαχτεί από τα ίδια τα μέλη του και σύμφωνα με το οποίο ειδικά εκπαιδευμένοι ζαπατίστας θα ελέγχουν τα χωράφια άλλων παραγωγών.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη στο ζαπατιστικό συνεταιρισμό Ssit Lequil Lum